LGBT+ diskrimination i EU – Hvad nu?

LGBT+ diskrimination i EU – Hvad nu?

I dette webinar debatteres diskrimination af LGBT+ personer i EU.

Fremtrædende ungdomspolitikere kommer med deres bud på hvordan fremtiden Europa skal takle den diskrimination af LGBT+ personer, som stadig forgår i EU. Men de ligger heller ikke fingerende imellem, når kritikken falder på nationalstaternes bureaukrati og langsomhed til, at få gjort noget ved problemerne.

Rapporten “LGBT+ Rettigheder i EU”

Webinarerne tager udgangspunkt i EU-rapporten med titlen: Conference on the Future of Europe. Der er så den endelige rapport omkring Fremtidens Europa, der omhandler alle slags problematikker – og ikke kun omkring LGBT+.

Baggrunden for disse webinarer er, at Mediehuset København i november og december 2021, afholdt 3 webinarer om Fremtidens Europa og LGBT+, der resulterede i den omfangsrige rapport “LGBT+ Rettigheder i EU”, som blev givet videre til danske politikere, som bragte den med til EU’s konference.

I webinaret debatteres det, hvad der er kommet ud af anstrengelserne. Endvidere blev der stillet mange spørgsmål fra seerne/deltagerne til panelet i studiet.

 

Generelle spørgsmål til panelet:

  • Hvordan du ser diskrimination af LGBT+ personer i EU?
  • Hvor i EU er problemerne mest udtalte?
  • Er det egentlig noget som EU skal blande sig i?
  • Er de kulturforskelle for stor mellem de europæiske lande?
  • Er Danmark de pæne duksedrenge, men som ingen gider at høre på?

 

Medvirkende: Emil Nørrevang, Venstres Ungdom. Søren Laursen, LGBT komiteen. Selma Bjørg Ewertsen Bolø, Rød Grøn Ungdom.

Moderator: Allan Føns

LGBT+ personers rettigheder i Europa

LGBT+ personers rettigheder i Europa

I de forskellige EU medlemslande er der stor forskel på hvordan LGBT+ personer bliver behandlet – skal det blive ved på den måde?

Danskerne får nu en enestående mulighed for direkte at påvirke EU’s LGBT+ politik, ved at besvare projektets 9 spørgsmål → https://mediehuset-kbh.dk/fremtidens-europa/ 

Med projektet ‘Fremtidens Europa’ inddrages de danske borgere i formuleringen af en dansk holdning til LGBT+ i EU. Målet med projektet er at indsamle danskernes holdninger til 9 spørgsmål omhandlende LGBT+ rettigheder i EU. Resultater viderebringes til de danske politikere og til ”Konferencen om Europas Fremtid”, der afholdes af EU Kommissionen. Målgruppen er unge og projektet er støttet af Europa-Nævnet.

Resultaterne bliver præsenteret og diskuteret på gratis 3 webinarer, og her deltager bl.a. eksperter og NGO-er.

De gratis webinare bliver afholdt d. 29. november samt 6. og 13. december – alle dage kl. 16.00 – 17.00, med følgende temaer:

LGBT+ og EU – Hvad nu? – Karen Melchior

LGBT+ og EU – Hvad nu? – Karen Melchior

Vært Allan Føns stiller sammen Karen Melchior (Radikale Venstre), der er medlem af Europa-Parlamentet, skarpt på LGBT+ rettigheder i EU. Baggrunden er den store forskel der er EU-landende imellem når det gælder menneskerettigheder, den fri bevægelighed, arbejdsmarkedet og levevilkår.

Til at perspektivere og belyse det hele har han inviteret ekspert i LGBT+ rettigheder, Søren Laursen, med i studiet.

Vært: Allan Føns

Medvirkende: Lars Henriksen, Karen Melchior, Søren Laursen

LGBT+ og EU – Hvad nu? – Nikolaj Villumsen

LGBT+ og EU – Hvad nu? – Nikolaj Villumsen

Vært Allan Føns sætter fokus på LGBT+ rettigheder i EU. De forskellige EU-lande er flere steder langtfra hinanden, når det gælder rettigheder for LGBT+ personer.

Nikolaj Villumsen (Enhedslisten), der er medlem af Europa-Parlamentet er i studiet og sætter ord og meninger på emnerne, menneskerettigheder, den fri bevægelighed, arbejdsmarkedet og levevilkår i EU. Han mener bl.a. at vi skal smække kassen i overfor de lande der ikke overholder de regler EU har vedtaget. Søren Laursen er ekspert på området og hjælper med til at perspektivere det hele.

Vært: Allan Føns

Medvirkende: Lars Henriksen, Nikolaj Villumsen, Søren Laursen