Folkemødet 2015 – Social inklusion

Author: admin | Created on 23. august 2015

Programrækken Folkemødet 2015social inklusion omfatter 3 tv-programmer om socialøkonomiske virksomheder, samskabelse og dobbeltminoriteter.

Programmerne er produceret på Folkemødet 2015, hvor de relevante deltagere var til stede.

Programmerne sætter fokus på EU’s Europa 2020 mål om social inklusion og om civilsamfundet kan bidrage til målopfyldelsen.

Hovedspørgsmålet er: Kan EU, nationalstaten, regioner og kommuner sammen med civilsamfundets sociale frivillige organisationer bidrage til social inklusion?

Hvad mener deltagerne på Folkemødet 2015?


De medvirkende i programmerne er frivillige, eksperter, virksomheder, organisationer og politikere.

Programmerne er produceret af Mediehuset Købehavn i samarbejde med Europe Direct for civilsamfundet i Danmark.

Programrækken er støttet af Europa-Nævnet