EuropaMagasinet (67) – Et Europa med digital tilgængelighed for alle?

Programserie: | Uploadet: 7. december 2017 | Kilde:Mediehuset København

 

Klip og kopier videoens indlejringskode - indsæt koden på dit web-site

Europa-Parlamentet har i 2017 vedtaget Marrakesh-Traktaten, som letter adgangen for mennesker med synshandicap til læsematerialer på tværs af grænserne. EU-landenes regeringer skal implementere det i national lovgivning.EU webdirektivet – der er vedtaget – skal sikre, at offentlige websteder og mobilapplikationer gøres mere tilgængelige på et fælles tilgængelighedskrav. Et dansk lovforslag har været i høring. Formålet med lovforslaget er at gøre offentlige myndigheders websteder og mobilapplikationer mere tilgængelige – især for personer med handicap. Vi er taget til Folkemøde på Bornholm for at høre, hvad status er i Danmark

Medvirkende
Kulturminister Mette Boch(LA),Ask Løvbjerg Abildgaard, Dansk Blindesamfund, Thorkild Olesen, formand Danske Handicaporganisationer, Morten Lykkegaard, MEP(V), Ole Kjeldsen, teknologi- og sikkerhedsdirektør, Microsoft, Sofie Monggaard Christensen, formand Sammenslutningen af unge med handicap(Sumh) og Kim Enevold Sørensen, tidligere formand Dansk Blindesamfunds Ungdom(DBSU)

Redaktion: Ole Stephensen og Claus Sørensen

Green screen studio production: Mediehuset København