BUT – Ung i EU 3 – Initiativet, muligheder for unge.

Programserie: | Uploadet: 17. marts 2015 | Kilde:

 

Klip og kopier videoens indlejringskode - indsæt koden på dit web-site

Kommissionen har introduceret Initiativet for Unges Muligheder (YOI) – et sæt af redskaber, der skal øge
unges beskæftigelsesegnethed. YOI er en del af Aktive Unge og fremmer EU-programmer og ressourcer
såsom Leonardo, Europæisk Voluntørtjeneste, Erasmus, Erasmus for Entreprenører og EURES, som alle er
ment til at udvikle unge menneskers evner, kvalifikationer og uddannelse. Initiativet inkluderer Unges
Garanti-programmet, der skal sikre, at unge mennesker er i job, træning eller videreuddannelse inden for
fire måneder efter endt skolegang.

Medvirkende: Jens Anker Nielsen, Ea Nielsen, Kasper
Vært: Henrik Meilstrup
Produktions År: 2013
Produceret af: Børne- og Ungdoms TV (BUT)